Dalam cerita Mak Beti kali ini dimana dia membawa preman yang kelaparan untuk makan. Disini kami ceritakan kepada anda terdapat 2 orang preman yang sedang berjalan – jalan sambil kelaparan. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah wakrung untuk mencari makanan.