Hari: 27 Juli 2019

#Mak Beti

Tingkah Beti

Mak Beti – Cerita dalam video yang akan kami unggah kan buat anda saksikan disini mengenai kelakukan si Beti. Pada cerita kali ini si Beti memasuki rumah sepulang dari sekolah sambil menangis di hadapan emaknya. Akhirnya emaknya pun merasa kesal […]