Mak Beti – Dalam cerita Mak Beti kali ini dimana dia membawa preman yang kelaparan untuk makan. Disini kami ceritakan kepada anda terdapat 2 orang preman yang sedang berjalan – jalan sambil kelaparan. Akhirnya mereka pun menemukan sebuah wakrung untuk mencari makanan.

Tidak berselang lama akhirnya si Beti pun pulang sekolah dan menjadi incaran preman untuk di palak. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya silakan saksikan video yang kami unggah buat anda disini.