Di suatu tempat terlihat Ojol sedang mengambil penumpang di wilayah Mael. Tidak berselang lama si Mael Pun menghampiri si ojol utnuk memberikan pelajaran. Si Ojol pun mengatakan kepada si Mael kok ngambil penumpaku.